آخرین ها

چادر

3 تیر, 1394 , ارسال شده توسط heavenlyaroma

داشتم سجاده آماده می کردم برای نماز، همین که چادر مشکی ام را از سر برداشتم تا چادر نماز بر سر کنم گفت: این همه خودت را بقچه پیچ می کنی که چی؟

1