آخرین ها

why iranian burn obelisk

25 تیر, 1394 , ارسال شده توسط heavenlyaroma

?why iranian burn obelisk

چرا ایرانیان آبلیسک میسوزانند؟

باطل شد!

1 تیر, 1394 , ارسال شده توسط heavenlyaroma

عرفان حلقه با توسل به اندیشه‌های امانیستی و غیر الهی، در اولین قدم ضمن تاکید بر دست نیافتنی بودن خداوند، سالک را در رسیدن به حقیقت جهت اتصال به شعور کیهانی که هیچ صبغه الهی نداشته و تنها موید عرفان کابالاست، فرا می‌خواند.

1